STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79101 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191371 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
18/11/2019

79102 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1013/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/11/2019

79103 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1068/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
29/11/2019

79104 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3159-1PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
09/03/2020

79105 Máy Theo Dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

79106 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 14/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
23/02/2021

79107 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 401/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
21/09/2021

79108 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

79109 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 1504/2022/NMCE Còn hiệu lực
10/05/2022

79110 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 250522PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

79111 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

79112 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6992021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

79113 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2022/PL-TV Còn hiệu lực
15/12/2023

79114 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm : - Đầu dò đơn cực (D3602; D3605) - Đầu dò lưỡng cực (D3601) - Đầu dò đồng tâm(D3600) - - Miếng dán điện cực (S50716; S50715; S45638; S50719) - Keo y tế (5 sm x 9.1 m) (NS228281) - Điện cực ECG (NS226828) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019180/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
08/07/2019

79115 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đồng bộ đi kèm: - Dây sạc nguồn - Cảm biến kẹp ngón SpO2 - Đầu dò nhiệt độ - Cáp điện tim ECG - Bộ điện cực dán (10 miếng) - Bộ huyết áp - Dây nối đất - Dây thở - Đĩa CD hướng dẫn - Cáp huyết áp xâm lấn IBP - Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 159/170000164/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

79116 Máy theo dõi bệnh nhân Vista 120 SC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-052021 CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

79117 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1516/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2020

79118 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0330 Còn hiệu lực
30/03/2022

79119 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

79120 Máy theo dõi bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 201223-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023