STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79121 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 080823/PCBPL-VT Còn hiệu lực
08/08/2023

79122 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp tự động dùng cho tim gắng sức và tập luyện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

79123 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

79124 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

79125 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200549 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

79126 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210986-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam Còn hiệu lực
05/01/2022

79127 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 28022023/PL-HDG Còn hiệu lực
10/03/2023

79128 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1822/DMED/BPL Còn hiệu lực
01/03/2023

79129 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ23.040/PCBPL Còn hiệu lực
24/04/2023

79130 Máy theo dõi huyết động CNAP monitor 500 HD và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 170/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
04/03/2021

79131 Máy theo dõi huyết động học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-37/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

79132 Máy theo dõi huyết động học, chức năng tim liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 117/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
22/02/2024

79133 Máy theo dõi huyết động học, chức năng tim liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 117/2022-VG/PĐ-PL Đã thu hồi
19/08/2022

79134 Máy theo dõi huyết động không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1409/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

79135 Máy theo dõi huyết động liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 113/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

79136 Máy theo dõi huyết động liên tục không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/058 Còn hiệu lực
09/11/2022

79137 Máy theo dõi huyết động liên tục không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/058 Đã thu hồi
24/03/2022

79138 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 480/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2020

79139 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210395 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
23/06/2021

79140 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200610 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/11/2020