STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79141 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200763 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
15/12/2020

79142 Máy theo dõi khí máu liên tục & phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/ MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/07/2019

79143 Máy theo dõi khí mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0005822/QRA Còn hiệu lực
17/05/2022

79144 Máy theo dõi khí mê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007322/QRA Còn hiệu lực
05/07/2022

79145 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0151/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

79146 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 022/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

79147 Máy theo dõi lưu huyết trong mổ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1406/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

79148 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 195/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

79149 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

79150 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-13 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

79151 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-11 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

79152 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3697 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

79153 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3897 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021

79154 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa CardioMessenger Smart 4G TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3904 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

79155 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3896 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021

79156 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 190/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

79157 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

79158 Máy theo dõi nồng độ bảo hoà oxy trong máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200171 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/03/2020

79159 Máy theo dõi nồng độ oxy não, mô và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/170 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

79160 Máy theo dõi pCO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.009/PCBPL Còn hiệu lực
22/01/2024