STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79161 Máy theo dõi huyết động học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-37/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

79162 Máy theo dõi huyết động học, chức năng tim liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 117/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
22/02/2024

79163 Máy theo dõi huyết động học, chức năng tim liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 117/2022-VG/PĐ-PL Đã thu hồi
19/08/2022

79164 Máy theo dõi huyết động không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1409/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

79165 Máy theo dõi huyết động liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 113/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

79166 Máy theo dõi huyết động liên tục không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/058 Còn hiệu lực
09/11/2022

79167 Máy theo dõi huyết động liên tục không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/058 Đã thu hồi
24/03/2022

79168 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 480/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2020

79169 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210395 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
23/06/2021

79170 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200610 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/11/2020

79171 Máy theo dõi huyết động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200763 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
15/12/2020

79172 Máy theo dõi khí máu liên tục & phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/ MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/07/2019

79173 Máy theo dõi khí mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0005822/QRA Còn hiệu lực
17/05/2022

79174 Máy theo dõi khí mê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007322/QRA Còn hiệu lực
05/07/2022

79175 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0151/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

79176 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 022/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

79177 Máy theo dõi lưu huyết trong mổ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1406/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

79178 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 195/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

79179 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

79180 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-13 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021