STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79181 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 02NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

79182 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 08NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

79183 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3969-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
11/11/2021

79184 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 858-2CL25/12/19 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
06/12/2021

79185 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

79186 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211224/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
25/12/2021

79187 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 04-01/22/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
04/01/2022

79188 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Còn hiệu lực
05/01/2022

79189 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 112/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

79190 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0001722/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

79191 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

79192 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT 03.22/TV-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/03/2022

79193 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 02.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Còn hiệu lực
23/03/2022

79194 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0005422/QRA Còn hiệu lực
15/04/2022

79195 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5842021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

79196 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12052022/Monitor/JP/NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79197 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12052022/Monitor/ML/NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79198 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 124-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/08/2022

79199 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 10-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/09/2022

79200 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 02/2022/TTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022