STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79201 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

79202 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

79203 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

79204 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

79205 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 28/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

79206 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0139/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
15/06/2021

79207 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00287/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2021

79208 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0305/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

79209 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0305/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

79210 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3705 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
05/06/2021

79211 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/2021/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/06/2021

79212 Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

79213 Máy theo dõi sản khoa, phụ kiện và vật tư TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 01/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
30/10/2020

79214 Máy theo dõi sản phụ và thai nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 54-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
04/09/2021

79215 Máy theo dõi sản phụ và thai nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 65-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

79216 Máy theo dõi sản phụ và thai nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 84-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2021

79217 Máy theo dõi sản phụ và thai nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 85-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2021

79218 Máy theo dõi sức khỏe xách tay (Portable patient monitor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 472.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/10/2021

79219 Máy theo dõi sức khỏe bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MED GYN VINA 01/PL_ MedGynVina Còn hiệu lực
04/01/2023

79220 Máy theo dõi sức khỏe cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
21/04/2022