STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79221 Máy soi ngực cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1840/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
01/03/2020

79222 Máy soi ngực cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1840/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Đã thu hồi
17/10/2019

79223 Máy soi ngực cá nhân Bremed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0919 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
11/11/2019

79224 Máy soi tai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181509 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

79225 Máy soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM 01-2023/PL-TDA Còn hiệu lực
26/09/2023

79226 Máy soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 01-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

79227 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 16021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
01/03/2021

79228 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI : 92121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
15/11/2021

79229 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 064-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

79230 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 03-2024/PL/ATP Còn hiệu lực
28/02/2024

79231 Máy soi thanh quản bằng video và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191452 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

79232 Máy soi thanh quản bằng Video và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210650-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/08/2021

79233 Máy soi tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018879 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
05/02/2020

79234 Máy soi tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210899-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
30/11/2021

79235 MÁY SOI TĨNH MẠCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 140324/PL-QA Còn hiệu lực
14/03/2024

79236 May soi tu cung kem phu kien TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1722 PL -TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

79237 MÁY SOI VEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 216/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
21/05/2020

79238 Máy soi ven TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181103 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

79239 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1122/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
07/10/2020

79240 MÁY SOI VEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 01/2022/PLTTBYT-LG Còn hiệu lực
10/08/2022