STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79241 Ổ lấy khí cắm tường, ổ lấy khí y tế, ổ khí đầu ra (Gas Outlet, Terminal units for medical gas pipeline systems) DIN Standard, BS Standard, Ohmeda Standard, JIS Standard, Chemetron Standard, Afnor Standard, Afnor Standard, AGSS Terminal unit gzd – AGSS, O TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/05/2021

79242 Ổ vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 366/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/04/2023

79243 Ổ đầu khí ra chuẩn DIN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
27/09/2021

79244 Ổ đầu ra khí A4 kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

79245 Ổ đầu ra khí AGSS kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

79246 Ổ đầu ra khí hút kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

79247 Ổ đầu ra khí O2 kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

79248 Ổ đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0028-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

79249 Ổ đầu ra khí y tế ,Phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG Còn hiệu lực
27/09/2021

79250 Ổ đầu ra khí y tế và linh, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 82/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
08/09/2021

79251 O-ring cho adapter kênh rửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

79252 Ốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 128/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

79253 Ốc chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1490/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

79254 Ốc giả định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

79255 Ốc kết nối trụ lấy dấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

79256 Ốc kết nối trụ răng implant nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1221 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2021

79257 Ốc khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019038/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

79258 Ốc khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018593 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/08/2019

79259 Ốc khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 88/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

79260 Ốc khoá trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021