STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79241 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 15-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

79242 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 204-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

79243 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 368-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

79244 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2924 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Thái Bình Dương Còn hiệu lực
19/12/2019

79245 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/04/2020

79246 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 2710-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
01/07/2020

79247 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 615/2017/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
20/10/2020

79248 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 8620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT Y TẾ HUỲNH VĂN Còn hiệu lực
23/11/2020

79249 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3549PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
28/01/2021

79250 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/03/2021

79251 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
05/04/2021

79252 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210924-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/10/2021

79253 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 021-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
29/10/2021

79254 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210924-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
10/11/2021

79255 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021516/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

79256 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2119/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

79257 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN 29/03/2022/PCBPL Còn hiệu lực
30/03/2022

79258 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1205221/PLYT-TPC Còn hiệu lực
19/05/2022

79259 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 24-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
22/06/2022

79260 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 25-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/07/2022