STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79261 Máy rửa tay cảm ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 31/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
06/06/2019

79262 Máy rửa tay phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 256-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT NHẤT AN SINH Còn hiệu lực
24/07/2019

79263 Máy rửa tay phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 144-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FORTUNE Còn hiệu lực
28/06/2019

79264 Máy rửa tay phẫu thuật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 297-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV-KT Nhất An Sinh Còn hiệu lực
15/09/2021

79265 Máy rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cơ thể tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 36621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/07/2021

79266 Máy rửa tự động ống nội soi mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD19-01-MD/ 170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Đã thu hồi
15/10/2019

79267 Máy rửa tự động ống nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD19-03-MD/ 170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
16/10/2019

79268 Máy rửa và khử khuẩn dây nội soi tự động/Endoscope Washer and Disinfector TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUN KOREA 01/SUNKOREA/PL Đã thu hồi
28/02/2023

79269 Máy rửa và khử khuẩn dây nội soi tự động/Endoscope Washer and Disinfector TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SUN KOREA 02/SUNKOREA/PL Còn hiệu lực
20/04/2023

79270 Máy rửa và khử khuẩn dây nội soi tự động/Endoscope Washer and Disinfector TTBYT Loại C CONG TY TNHH CHO YANG MEDICAL INDUSTRY VINA 01/CHOYANG/PL Còn hiệu lực
02/01/2024

79271 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018004 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

79272 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1009/2023/PCBPL/TBYTNKVN Đã thu hồi
10/06/2023

79273 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0024PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

79274 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 35/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

79275 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

79276 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

79277 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 16/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2023

79278 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 80/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

79279 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 81/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

79280 MÁY RỬA VÀ KHỬ KHUẨN ỐNG NỘI SOI MỀM TỰ ĐỘNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG 16/0606/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Còn hiệu lực
17/12/2020