STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79261 Ống dẫn dịch lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190788-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
05/07/2021

79262 Ống dán dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019

79263 Ống dán dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đã thu hồi
24/04/2021

79264 Ống dán dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018. Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
26/04/2021

79265 Ống dẫn khí TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1672 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/07/2021

79266 Ống dẫn khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

79267 Ống dẫn khí thở kèm bóng chứa khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

79268 Ống dẫn khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 430-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

79269 Ống dẫn khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 377-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

79270 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 259-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

79271 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 105/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

79272 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

79273 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00124-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/10/2021

79274 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2021-17-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/10/2021

79275 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

79276 Ống dẫn lưu (Sonde JJ niệu quản phủ Hydrophilic) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00096-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
16/03/2021

79277 Ống dẫn lưu (Sonde JJ Silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00100-CBPL/D-Bl CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
25/03/2021

79278 Ống dẫn lưu (Sonde JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

79279 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00094-CBPL/D-Bl CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
16/03/2021

79280 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00130-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
06/12/2021