STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79281 Máy tách chiết DNA/ RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1483A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
23/08/2021

79282 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 07PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

79283 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 08PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

79284 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 39/190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
12/11/2021

79285 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 108A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

79286 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/10/2021

79287 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2591/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Còn hiệu lực
29/12/2021

79288 Máy tách chiết DNA/RNA tự động (Máy tách chiết acid nucleic) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1729/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

79289 Máy tách chiết DNA/RNA, PCR setup và chuẩn bị mẫu NGS tự động TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018922/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
11/04/2020

79290 Máy tách chiết mẫu tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 254/20/170000035/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Vạn Niên Còn hiệu lực
17/06/2020

79291 Máy tách chiết Nucleic Acid EB1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỨC KHỎE GORTON 08/0523 Còn hiệu lực
30/05/2023

79292 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SITO Còn hiệu lực
04/08/2021

79293 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH Còn hiệu lực
17/09/2021

79294 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH Đã thu hồi
17/08/2021

79295 Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 363.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021

79296 Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 438.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
10/09/2021

79297 Máy tách chiết nucleic acid và thực hiện Realtime PCR hoàn toàn tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC GPF-031-310523 Còn hiệu lực
12/06/2023

79298 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 02/2024/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/03/2024

79299 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

79300 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019