STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79281 Ổ khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

79282 Ổ khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DQI Còn hiệu lực
11/01/2022

79283 Ổ khí y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/02/2022

79284 Ổ khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH THỊNH 01/2022/PL-MINHTHINH Còn hiệu lực
09/12/2022

79285 Ổ khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 01-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
04/03/2023

79286 Ổ khí y tế treo trần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 2211.03/CKPL/SGM Còn hiệu lực
21/11/2022

79287 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1715/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

79288 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

79289 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

79290 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-5 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
05/09/2021

79291 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2436A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2022

79292 Ổ khí đầu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2894A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2022

79293 Ổ khí đầu ra (Gas Outlet), Ổ khí đầu ra gắn tường (Wall Outlet Gas) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

79294 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn BS (Terminal Units BS type bed head type) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

79295 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn DIN Terminal Units DIN type bedhead type TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

79296 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn BS Terminal Units BS type Flush type TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

79297 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN Terminal Units DIN type Flush type TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 90/170000161/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

79298 Ổ khí đầu ra gắn tường ( wall Outlest Gas ) Ổ khí đầu ra (Outlest Gas ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
20/09/2021

79299 Ổ khí đầu ra gắn tường (Outlet gas) Ổ khí đầu ra (Gas outlet ) Ổ khí đầu ra gắn tường (Wall outlet) (Ohmeda type) (Pin type) (BS type) (Afnor type) (DIN type) (Chemetron type) (Puritan Pennett type) (DISS type) (O2, A,V,S) (O,V,S), O2,VAC,AIR, N2, N2O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

79300 Ổ khí đầu ra gắn tường (Outlet gas) Ổ khí đầu ra (Gas outlet) Ổ khí đầu ra gắn tường (Wall outlet Gas) (O2,A,V,S) (O,V,S), O2, VAC, AIR, N2, N2O, CO2, AIR 7BAR (Concealed type, exposure type) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022