STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79301 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.C.E Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

79302 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 259/Zybio-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/12/2021

79303 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 001-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
23/03/2022

79304 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 003-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
03/08/2022

79305 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN PL1909-22/CBPL-ĐX Còn hiệu lực
28/09/2022

79306 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-04/2023/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

79307 Máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0856/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

79308 Máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động công suất cao TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0852/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

79309 Máy tách chiết Acid Nuleic Libex TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062021/170000030/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

79310 Máy tách chiết ADN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
23/10/2020

79311 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 42/200000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
29/06/2021

79312 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2315A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
10/01/2022

79313 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2358/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

79314 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2359/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

79315 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3522/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

79316 Máy tách chiết ADN/ARN TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1993/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Đã thu hồi
26/09/2021

79317 Máy tách chiết ADN/ARN tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC PNG-001-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

79318 Máy tách chiết ADN/ARN tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Panagene-001-100221 Đã thu hồi
11/02/2022

79319 Máy tách chiết AND/ARN tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1483/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2021

79320 Máy tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022