STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79321 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00822/ACT Đã thu hồi
24/01/2022

79322 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020

79323 Máy tán sỏi Laser và Linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 653/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

79324 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020

79325 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
15/01/2020

79326 Máy tán sỏi Laser và Linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 335/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
27/03/2020

79327 Máy tán sỏi laser và vật tư, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200418 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

79328 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 340 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
17/11/2021

79329 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 03PL/23-HK Còn hiệu lực
09/06/2023

79330 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 08.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
19/09/2023

79331 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 19/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
15/11/2023

79332 Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể (Extracorporeal Shockwave Lithotripter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 642/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

79333 Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích (sóng kích sốc) và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 479/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG Còn hiệu lực
21/07/2020

79334 Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể bao gồm phụ kiện vật tư đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 392/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Còn hiệu lực
25/12/2019

79335 Máy Tán Sỏi Ngoài Cơ Thể và Linh/phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 644/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

79336 Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi Laser) (Holmium laser therapeutic apparatus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 02/PL-HK Còn hiệu lực
22/03/2024

79337 Máy tán sỏi nội soi dùng công nghệ laser và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 05/22/PL-TP/EMS Còn hiệu lực
05/12/2022

79338 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020

79339 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020

79340 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020