STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79341 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020

79342 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020

79343 Máy tán sỏi sóng xung kích điện từ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
17/11/2020

79344 Máy tán sỏi và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 425/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

79345 Máy tán sỏi xung hơi và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 03/22/PL-TP/EMS Còn hiệu lực
27/07/2022

79346 Máy tán sỏi, cắt đốt laser kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-076/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
10/06/2021

79347 Máy tán sỏi, cắt đốt laser kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-075/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
16/06/2021

79348 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-158/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2020

79349 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-013/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

79350 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-128/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vạn Niên Còn hiệu lực
05/09/2021

79351 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-159/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/11/2021

79352 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-035/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/02/2022

79353 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-042/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/03/2022

79354 Máy tán sỏi, cắt đốt laser và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-116/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

79355 Máy tăng giảm nhiệt độ kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-ATT-003/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
28/06/2019

79356 Máy tăng giảm nhiệt độ và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210088 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATT Còn hiệu lực
05/02/2021

79357 Máy tăng hạ nhiệt độ tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 422/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
22/06/2021

79358 Máy tăng hạ nhiệt độ tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 422/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
22/06/2021

79359 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1939/2021/180000028/ PCBPL-BYT Hoàng Nhật Quang Còn hiệu lực
11/09/2021

79360 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1600/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON Còn hiệu lực
21/08/2021