STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79341 Ống chích nha khoa ( không gắn kim ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 363-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

79342 Ống chích nha khoa (không kim) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 051-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

79343 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190242.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
21/11/2019

79344 Ống chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

79345 Ống chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2023/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
28/01/2021

79346 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1567/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

79347 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210913-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Maxdent Còn hiệu lực
06/01/2022

79348 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2502A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022

79349 Ống chỉnh nha mặt lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

79350 Ống cho ăn TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

79351 Ống cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

79352 Ống cho ăn dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Kỹ Thuật Y Tế La Vang Còn hiệu lực
02/07/2019

79353 Ống cho ăn qua đường mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2067/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
17/11/2021

79354 Ống cho ăn sơ sinh - Novofeed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

79355 Ống cho ăn sơ sinh - Novofeed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

79356 Ống cho ăn đường mũi họng, dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

79357 Ống cho ăn, Bộ dụng cụ cho ăn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

79358 Ống chọc dò não thất TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 633/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

79359 Ống chọc dò não thất TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 949/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

79360 Ống chọc dò ổ bụng bằng nhựa sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật nội soi (HASCC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/HAIERS/GDM Còn hiệu lực
05/10/2022