STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79361 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT QUANG HƯNG Còn hiệu lực
24/06/2020

79362 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
13/06/2021

79363 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01E/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

79364 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101021VI/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
17/11/2021

79365 Máy thiết lập xét nghiệm tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-04/2023/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

79366 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 02-2019/TN-UTAS/170000021/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN NAM Còn hiệu lực
24/07/2019

79367 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL01/170000067/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tài Lộc Còn hiệu lực
24/10/2019

79368 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

79369 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020

79370 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191606 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

79371 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 676-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Fininse Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

79372 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 881/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

79373 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 52/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

79374 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 90/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

79375 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH METRAN VITEC Còn hiệu lực
05/03/2021

79376 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002/170000021/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

79377 Máy thở TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
01/08/2021

79378 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 016-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
01/09/2021

79379 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-09/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

79380 Máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2260/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
16/11/2021