STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79381 Ống hút tưới trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 547/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/12/2019

79382 Ống hút tưới đốt nội soi đầu điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-674-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

79383 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 464/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

79384 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Đã thu hồi
09/12/2022

79385 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/01/2023

79386 Ống hút YANKAUER, compl, dài 27cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 200/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hương Sơn Còn hiệu lực
11/05/2020

79387 Ống hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

79388 Ống hút đàm có khoá Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

79389 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0005/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

79390 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0290/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
11/03/2021

79391 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0336/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
01/10/2021

79392 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 22002/BPL-TAK Còn hiệu lực
26/01/2022

79393 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0009/THUYAN Còn hiệu lực
22/02/2022

79394 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0046/THUYAN Còn hiệu lực
13/04/2023

79395 Ống hút đàm nhớt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

79396 Ống hút đàm nhớt không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

79397 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh Nam Phụng Còn hiệu lực
10/11/2020

79398 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 371-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh nhựa y tế Đại Việt Còn hiệu lực
10/11/2020

79399 ỐNG HÚT ĐIỀU KINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 165/CBPLA/TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

79400 ỐNG HÚT ĐIỀU KINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 233/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020