STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79381 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
14/10/2021

79382 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-082021-B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021

79383 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79384 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79385 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79386 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79387 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79388 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009222/QRA Còn hiệu lực
19/10/2022

79389 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 003/KDN Còn hiệu lực
07/03/2023

79390 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 05/2023-PLTTBYT-LC Còn hiệu lực
19/12/2023

79391 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181206 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN Còn hiệu lực
30/07/2020

79392 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1170/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

79393 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 32.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

79394 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 570/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/06/2020

79395 Máy tách chiết Acid Nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021399/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

79396 Máy tách chiết GeneRotex 48 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062021/170000030/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

79397 Máy tách chiết GeneRotex 96 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062021/170000030/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Còn hiệu lực
22/10/2021

79398 Máy tách chiết tế bào TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018922 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
26/02/2020

79399 Máy tách chiết acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021451/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/10/2021

79400 Máy tách chiết acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021616/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG Còn hiệu lực
06/12/2021