STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79401 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động cobas® 6800_0166 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0074/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/07/2019

79402 Máy tách chiết xét nghiệm tự động hoàn toàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-002-0523 Còn hiệu lực
22/05/2023

79403 Máy tách chiết xét nghiệm tự động hoàn toàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-002-0523 Đã thu hồi
22/05/2023

79404 Máy tách chiết-tinh sạch DNA/RNA và protein tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 022 Còn hiệu lực
20/01/2024

79405 Máy tách DNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018765 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
13/11/2019

79406 Máy tách DNA tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181610 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
26/03/2021

79407 Máy tách DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 103 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Còn hiệu lực
04/12/2019

79408 Máy tách DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1098/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Còn hiệu lực
01/09/2020

79409 Máy tách DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1620/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Còn hiệu lực
05/11/2020

79410 MÁY TÁCH TẾ BÀO TỰ ĐỘNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 130422/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

79411 MÁY TÁCH TẾ BÀO TỰ ĐỘNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 140422/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

79412 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 304-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

79413 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 049.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

79414 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 40.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
26/10/2023

79415 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 240308.01-BM/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

79416 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 019.22/PL-TVME Đã thu hồi
13/07/2022

79417 Máy tách thành phần máu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 478-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
15/01/2021

79418 Máy tách và phát hiện tế bào ung thư trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023011PL/Getzbros Còn hiệu lực
29/05/2023

79419 Máy tách và phát hiện tế bào ung thư trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023013PL/Getzbros Còn hiệu lực
26/07/2023

79420 Máy tái tạo trẻ hóa da bằng tia Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023