STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79441 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 108A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

79442 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/10/2021

79443 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2591/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Còn hiệu lực
29/12/2021

79444 Máy tách chiết DNA/RNA tự động (Máy tách chiết acid nucleic) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1729/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

79445 Máy tách chiết DNA/RNA, PCR setup và chuẩn bị mẫu NGS tự động TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018922/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
11/04/2020

79446 Máy tách chiết mẫu tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 254/20/170000035/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Vạn Niên Còn hiệu lực
17/06/2020

79447 Máy tách chiết Nucleic Acid EB1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỨC KHỎE GORTON 08/0523 Còn hiệu lực
30/05/2023

79448 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SITO Còn hiệu lực
04/08/2021

79449 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH Còn hiệu lực
17/09/2021

79450 Máy tách chiết Nucleic acid tự động Nextractor® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH Đã thu hồi
17/08/2021

79451 Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 363.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021

79452 Máy tách chiết Nucleic acid tự động- InstaNX TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 438.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
10/09/2021

79453 Máy tách chiết nucleic acid và thực hiện Realtime PCR hoàn toàn tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC GPF-031-310523 Còn hiệu lực
12/06/2023

79454 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 02/2024/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/03/2024

79455 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

79456 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

79457 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

79458 Máy tách chiết tế bào TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-092022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022

79459 Máy tách chiết tế bào TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-092022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022

79460 Máy tách chiết tế bào TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-132022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022