STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79461 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

79462 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

79463 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

79464 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

79465 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 13/04/2023/PCBPL-VIETHA Còn hiệu lực
13/04/2023

79466 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

79467 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1207/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
12/07/2023

79468 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 04/PL/2023/TA Còn hiệu lực
09/08/2023

79469 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 066-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
09/07/2020

79470 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 101-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
22/10/2021

79471 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2022

79472 Máy điều trị bằng sóng xung kích (loại xe đẩy) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2022

79473 Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79474 Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79475 Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2022 Còn hiệu lực
28/10/2022

79476 Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Số: 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Đã thu hồi
22/06/2021

79477 Máy điều trị bằng sóng xung kích hội tụ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1746/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
25/08/2019

79478 Máy điều trị bằng sóng xung kích và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 979/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG Còn hiệu lực
19/12/2019

79479 Máy điều trị bằng sóng xung kích và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210493-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

79480 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.1 Còn hiệu lực
30/03/2023