STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79501 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 01/2022/VG-KQPL Còn hiệu lực
27/01/2022

79502 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2845A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

79503 Phim in laser AERMEI AMV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 22.12/AP Còn hiệu lực
04/01/2023

79504 Phim in y tế khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 01-2022/PLTBYT Còn hiệu lực
05/11/2022

79505 Phim khô laser X-quang y tế TRIMAX TXE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 21.12/AP Còn hiệu lực
21/12/2022

79506 Phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX TXE, TXM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 301-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

79507 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
21/08/2021

79508 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

79509 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

79510 Phim niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

79511 Phim phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Còn hiệu lực
02/02/2021

79512 Phim X - Quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 149 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

79513 Phim X - Quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 148 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

79514 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

79515 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 38321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

79516 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

79517 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 03/2022/CONTEX Còn hiệu lực
06/09/2022

79518 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Đã thu hồi
19/07/2019

79519 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
19/07/2019

79520 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020