STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79501 Máy điện tim TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 858-3SSCL17 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
06/12/2021

79502 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

79503 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211224/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
25/12/2021

79504 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6402021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Còn hiệu lực
31/12/2021

79505 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210952-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
05/01/2022

79506 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/02 Còn hiệu lực
16/03/2022

79507 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 0904/2022/QDMED Còn hiệu lực
20/04/2022

79508 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

79509 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 05 PL-ĐM Còn hiệu lực
09/05/2022

79510 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 03/TP-PL Còn hiệu lực
10/05/2022

79511 Máy điện tim TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ECG-3350-JP/PL-NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79512 Máy điện tim TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ECG-3350-CN/PL-NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79513 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1005/2022/QDMED Còn hiệu lực
18/05/2022

79514 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T 1803/2022/3TMED Còn hiệu lực
19/05/2022

79515 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58a/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
01/07/2022

79516 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01ASPEL/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022

79517 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 03/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

79518 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 05/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

79519 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 210520-0002 Còn hiệu lực
30/09/2022

79520 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022