STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79541 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

79542 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

79543 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

79544 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

79545 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 25/PLTTB-HP Còn hiệu lực
08/09/2022

79546 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-14 Còn hiệu lực
12/12/2022

79547 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-26 Còn hiệu lực
24/02/2023

79548 Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018633 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
23/10/2019

79549 Ống đặt nội khí quản PVC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

79550 Ống đặt nội khí quản PVC có dây xoắn lò xo (bóng cuff), kích cỡ 3.5-8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

79551 Ống đặt nội khí quản (có bóng / không bóng) các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 14.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
22/07/2020

79552 Ống đặt nội khí quản (Disposable Endotracheal Tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2020

79553 Ống đặt nội khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

79554 Ống đặt nội khí quản các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 04/2022/BYT-CCHNPL Đã thu hồi
28/03/2022

79555 Ống đặt nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 441/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
15/06/2020

79556 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191568 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

79557 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV TTBYT Huỳnh Duy Còn hiệu lực
08/07/2019

79558 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020

79559 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

79560 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Đã thu hồi
19/10/2019