STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79541 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Professional TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79542 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Tube TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79543 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Tube+ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79544 Máy phun khử khuẩn không khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 315-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
02/11/2021

79545 Máy phun khử khuẩn không khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 253-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
08/11/2021

79546 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0786PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN Đã thu hồi
23/11/2021

79547 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0786PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN Còn hiệu lực
23/11/2021

79548 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN 001/2023/PL_HA Còn hiệu lực
16/11/2023

79549 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 gắn tường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN 001/2023/PL_HA Còn hiệu lực
16/11/2023

79550 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 gắn tường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN 001/2023/PL_HA Còn hiệu lực
16/11/2023

79551 Máy phun khử khuẩn phòng mổ TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 008/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty CP Khoa học Công nghệ P.E Còn hiệu lực
30/09/2020

79552 Máy phun khử trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1422 -ADJVINA/170000008170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Còn hiệu lực
18/03/2020

79553 Máy phun oxy công nghệ oxygen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÂU Á 01/2023/KQPL-AA Còn hiệu lực
19/10/2023

79554 Máy phun sương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 003/ZYTOLLC/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/06/2023

79555 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 111/170000001/PCBPL-BYT (năm 2018) CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Còn hiệu lực
11/03/2020

79556 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Đã thu hồi
26/11/2020

79557 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Đã thu hồi
03/12/2020

79558 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE 0012022/PL-CNX Còn hiệu lực
01/11/2022

79559 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1228 Đã thu hồi
18/12/2023

79560 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1228 Còn hiệu lực
19/12/2023