STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79561 Phần mềm quản lý đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 333/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

79562 Phần mềm theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/210222/AMV Còn hiệu lực
09/03/2023

79563 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản ATO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 40/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
19/05/2021

79564 Phần mềm theo dõi bệnh nhân MCS bản PTO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 40/200000046/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối Còn hiệu lực
19/05/2021

79565 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho thiết bị và xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

79566 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho thiết bị và xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-702/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

79567 Phần mềm thu thập dữ liệu và quản lý kết quả xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
12/05/2020

79568 Phần mềm tính toán liều xạ độ lập TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

79569 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 33-PL/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019

79570 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 34-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

79571 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
21/06/2019

79572 Phần mềm xây dựng, theo dõi và lưu trữ kết quả tập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1082/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

79573 Phần mềm xử lý hình ảnh chẩn đoán trong y tế (Computer aided diagnosis software) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1655/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ J&C Còn hiệu lực
15/07/2019

79574 Phần mềm xử lý hình ảnh trong y tế (Analyser medical image software) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1825/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ J&C Còn hiệu lực
27/10/2019

79575 Phần mềm xử lý, hiển thị và phân tích phantom Advance Electron Density TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

79576 Phần mềm y tế hỗ trợ chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
03/01/2022

79577 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2019

79578 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018 /170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

79579 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 8-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

79580 Phần mềm đảm bảo chất lượng hệ thống xạ trị và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019