STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79561 Máy tiệt trùng hơi nước nhiệt độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1747/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020

79562 Máy tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

79563 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 229/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
21/10/2021

79564 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 466/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

79565 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 627/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

79566 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

79567 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 46-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

79568 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1601/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

79569 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

79570 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
19/02/2020

79571 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

79572 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

79573 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

79574 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/04 Còn hiệu lực
18/04/2022

79575 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022

79576 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2209/PL-IDSHN Còn hiệu lực
22/09/2022

79577 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/23092022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
28/09/2022

79578 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

79579 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

79580 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023