STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79601 Phao chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 14102019/170000116/PCBPL-BYT.. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
15/10/2019

79602 Pharmacity Gel bôi trơn hương dâu 50ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

79603 Pharmacity Gel bôi trơn hương dâu 5ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

79604 Pharmacity Gel bôi trơn hương tự nhiên 5ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

79605 Pharmacity Gel bôi trơn tự nhiên 50ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

79606 Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1826/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
24/10/2019

79607 Phế dung kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-041/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
06/03/2020

79608 Phế dung kế Hudson RCI VOLDYNE 2500 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-004/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
26/06/2019

79609 Phế dung kế Hudson RCI VOLDYNE 5000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-004/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
26/06/2019

79610 Phễu sử dụng trong quy trình lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-121/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

79611 Phễu đặt túi ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2406/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
31/12/2021

79612 Phích cắm - True Lock Plug TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2800 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
15/12/2019

79613 Phích cắm cho bàn đạp chân TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

79614 Phích đựng vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2257A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

79615 Phiến kính TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0210/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Phát Còn hiệu lực
26/10/2020

79616 Phiến kính TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

79617 Phiến kính thủy tinh (Lamel) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 05PL/LIFELABS-2022 Còn hiệu lực
26/10/2022

79618 Phiến kính xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC 04TPC/PLTBYT Còn hiệu lực
24/08/2022

79619 Phiến nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 178-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/02/2020

79620 Phiến nhựa dẻo PVC đã tráng phủ lớp màng Nitrocellulose, phun sẵn 2 vạch protein lên trên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 072021-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
28/07/2021