STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79621 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 13PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019

79622 Phim X Quang Y Tế Agfa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

79623 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Còn hiệu lực
01/08/2021

79624 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 427-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

79625 Phim chụp X-quang CIMAX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 204 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

79626 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

79627 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

79628 Phim chụp laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 04/2023/VG-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

79629 Phim chụp laser Laser Imaging Film TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2308/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

79630 Phim chụp laser tuyến vú TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 04/2023/VG-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

79631 Phim chụp laser tuyến vú Mammography Laser Imaging Film TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2308/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

79632 Phim chụp nha CARESTREAM / Carestream Dental Film, E-Speed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ 03/2022/QUOCTE-TTBYT Còn hiệu lực
01/12/2022

79633 Phim chụp X-quang khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 140/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Còn hiệu lực
30/11/2020

79634 Phim chụp X-quang khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2185/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
23/08/2021

79635 Phim dán bỏng CoreLeader Bio-SkinG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 132/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần C.S.C Còn hiệu lực
10/04/2020

79636 Phim dán mụn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210124 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/03/2021

79637 Phim dán mụn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190650.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

79638 Phim dán vết thương trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-011-2021/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

79639 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 612/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021

79640 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-005-2022 Đã thu hồi
16/05/2022