STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79621 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

79622 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

79623 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

79624 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-002/PLTTBYT Đã thu hồi
21/07/2023

79625 Máy điều trị da bằng công nghệ diode laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

79626 Máy điều trị da chuyên sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

79627 Máy điều trị da Plasma PLORA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 178.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
26/06/2021

79628 Máy điều trị da bằng ánh sáng - BellaLux Lite TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 12/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
08/11/2023

79629 Máy điều trị da bằng ánh sáng - BellaLux Lite TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 14/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
08/11/2023

79630 Máy điều trị da bằng công nghệ eLos TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191296 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019

79631 Máy điều trị da bằng công nghệ eLos và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191298 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019

79632 Máy điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191295 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019

79633 Máy điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191297 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019

79634 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Pico TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SKY EURO 27/04/2023/PLC-SE Còn hiệu lực
04/05/2023

79635 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Pico TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SKY EURO 09/09/2023/PLC-SE Còn hiệu lực
19/09/2023

79636 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Pico giây 1064nm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190901 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vin Son Còn hiệu lực
13/09/2019

79637 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Picosecond TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÂU Á 01/2023/KQPL-AA Còn hiệu lực
19/10/2023

79638 Máy điều trị da bằng công nghệ vi kim RF Fractional TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MY A INTERNATIONAL 2022002/MYA/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

79639 Máy điều trị da bằng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190887 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

79640 Máy điều trị da bằng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191132-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019