STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79641 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3938 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

79642 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3937 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

79643 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3939 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

79644 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3938S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79645 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3937S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79646 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3939S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79647 Máy điều trị da bằng laser Nd:Yag TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3188PL-TTDV Công ty Cổ phần Quốc tế Vin Son Còn hiệu lực
18/03/2020

79648 Máy điều trị da bằng laser pico, nano và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 144/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
23/06/2021

79649 Máy điều trị da bằng laser Q-Switched TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 146/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
12/11/2021

79650 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570S11/6/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79651 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913S30/6/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79652 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3635S26/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

79653 Máy điều trị da bằng laser xung màu (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
07/07/2021

79654 Máy điều trị da bằng laser Yag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190950 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

79655 Máy điều trị da bằng liệu pháp CO2 kết hợp với dưỡng chất TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 19/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2023

79656 Máy điều trị da bằng tia laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LASERA LSR2023-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

79657 Máy điều trị da Caspian 2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 695.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
30/12/2021

79658 Máy điều trị da chuyên sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202301/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

79659 Máy điều trị da fractional CO2 laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN 01/2022/TA-TTBYT Còn hiệu lực
08/03/2022

79660 Máy điều trị da kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2409/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022