STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79641 Máy phun sương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 003/ZYTOLLC/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/06/2023

79642 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 111/170000001/PCBPL-BYT (năm 2018) CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Còn hiệu lực
11/03/2020

79643 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Đã thu hồi
26/11/2020

79644 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG Đã thu hồi
03/12/2020

79645 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE 0012022/PL-CNX Còn hiệu lực
01/11/2022

79646 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1228 Đã thu hồi
18/12/2023

79647 Máy phun sương khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1228 Còn hiệu lực
19/12/2023

79648 Máy phun sương khử khuẩn 99MB TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3488 PL-TTDV Công Ty TNHH Sg Pharma Còn hiệu lực
10/01/2021

79649 Máy phun sương khử khuẩn dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Còn hiệu lực
16/03/2021

79650 Máy phun sương khử khuẩn phòng mổ THA MEDISOL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-70/170000104/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2024

79651 Máy phun sương khử trùng phòng mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1091/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Còn hiệu lực
20/03/2020

79652 Máy phun sương tiệt trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
09/11/2020

79653 Máy phun sương tiệt trùng, và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
29/03/2020

79654 Máy phun sương tiệt trùng, và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
26/10/2021

79655 Máy phun và dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0618/ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y DƯỢC NAM AN Còn hiệu lực
16/10/2019

79656 Máy phun xăm Slivera TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3112PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Camellia Còn hiệu lực
07/02/2020

79657 Máy quản lí cận thị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 38/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

79658 Máy quản lý cận thị và khô mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3629-1 PL-TTDV Công Ty TNHH Phát Triển Đã thu hồi
04/06/2021

79659 Máy quản lý cận thị và khô mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3629-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công Ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
04/06/2021

79660 Máy quang hóa ngoài cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1704/2024/CNHNPL Còn hiệu lực
28/05/2024