STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79701 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 678/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
29/01/2021

79702 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

79703 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

79704 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI 01/PL/HMEC Còn hiệu lực
18/02/2022

79705 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 0010/3005/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
30/05/2022

79706 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2700A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

79707 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2709/2022/PL-PHUONGNAMVIET Còn hiệu lực
22/10/2022

79708 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI 012022/VBPL-YTDH Còn hiệu lực
26/12/2022

79709 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM SVCE-23L010/V Còn hiệu lực
08/03/2023

79710 Phim X-quang y tế (Medical X-ray film) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 002/2502/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
28/02/2022

79711 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2558A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

79712 Phim xquang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN HAVIDO 102022/PLTTBYT-HVD Còn hiệu lực
03/11/2022

79713 Phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 729/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hiếu Linh Còn hiệu lực
06/08/2019

79714 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3305 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

79715 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3315 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

79716 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3332 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

79717 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3428 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
03/11/2020

79718 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3305CL10/6/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

79719 Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL33/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/06/2019

79720 Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 042.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2020