STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79721 Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL33/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/06/2019

79722 Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 043.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2020

79723 Phin lọc dùng cho máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

79724 Phin lọc khí TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0119-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
08/04/2020

79725 Phin lọc khí TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 019-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare Còn hiệu lực
25/01/2021

79726 Phin lọc khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0449/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

79727 Phin lọc khí TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 1005-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

79728 Phin lọc khí dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 46/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

79729 Phin lọc khí máu động mạch và giá đỡ Affinity® Arterial Filter and Accessories TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

79730 Phin lọc khí máu động mạch và giá đỡ MYOtherm XP® Cardioplegia Delivery System TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

79731 Phin lọc khí máy thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 229-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Hasukito Còn hiệu lực
24/12/2021

79732 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 165/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
29/06/2019

79733 Phin Lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 501/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
28/02/2020

79734 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

79735 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

79736 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 05/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
03/12/2020

79737 Phin loc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1228/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
11/06/2021

79738 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 01/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
18/01/2022

79739 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-06 Còn hiệu lực
29/09/2022

79740 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 02/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
01/03/2022