STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79721 Máy điều trị nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 03-22/KQPLYT-ND Còn hiệu lực
07/10/2022

79722 Máy điều trị nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLB-1 Còn hiệu lực
30/07/2023

79723 Máy điều trị nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 260922/TT-PL-B Đã thu hồi
26/09/2022

79724 Máy điều trị nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 280922/TT-PL-B Đã thu hồi
28/09/2022

79725 Máy điều trị nội nha (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018981 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
25/03/2020

79726 Máy điều trị nội nha (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181198 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
30/07/2020

79727 Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210452-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2021

79728 Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210453-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2021

79729 Máy điều trị nội nha (tủy răng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 45/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

79730 Máy điều trị nội nha Coxo (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181201 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
30/07/2020

79731 Máy điều trị nội nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 004-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

79732 MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI NHA DÙNG TRONG NHA KHOA VÀ CÁC ĐẦU TIP ĐI KÈM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 04/2022/YTENHAKHOA Còn hiệu lực
02/06/2022

79733 MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI NHA DÙNG TRONG NHA KHOA VÀ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 16062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

79734 MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI NHA DÙNG TRONG NHA KHOA VÀ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 25062022-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

79735 Máy điều trị nội nha dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 04092023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2023

79736 Máy điều trị nội nha dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 12082023-TN/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/08/2023

79737 Máy điều trị nội nha dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ (Endo motor) (Bộ nguồn, Dây kết nối, Đầu tay khoan) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

79738 Máy điều trị nội nha và định vị chóp dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ (Endo motor) (Bộ nguồn, Dây đo, Đầu tay khoan, Kẹp trâm, Móc môi, Đế sạc, Dây kết nối, Bao cách điện, Pin) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

79739 Máy điều trị oxy dòng cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Còn hiệu lực
12/08/2021

79740 Máy điều trị phục hồi chức năng chi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190770- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019