STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79741 Máy điều trị giác mạc CXL hoặc máy điều trị giác mạc cross linking TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

79742 Máy điều trị giảm áp lực cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 18/2022 Còn hiệu lực
26/10/2022

79743 Máy điều trị giảm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM IN-Liposonic-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Inamed Đã thu hồi
29/06/2019

79744 Máy điều trị giảm mỡ IR và RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 414 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

79745 Máy điều trị giảm mỡ và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 072022/TF/PL Cryoliposculpt Còn hiệu lực
01/07/2022

79746 Máy điều trị kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79747 Máy điều trị kết hợp ( điện xung kết hợp siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79748 Máy điều trị kết hợp đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79749 Máy điều trị kết hợp đa chức năng (Máy điều trị kết hợp điện xung, siêu âm, giác hút) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED PhySysHDM Còn hiệu lực
16/11/2023

79750 Máy Điều Trị Khí Lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 83/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Còn hiệu lực
17/02/2020

79751 Máy điều trị khí lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 83A/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

79752 Máy điều trị khô mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-009-TearScience Còn hiệu lực
05/06/2023

79753 Máy điều trị khô mắt do rối loạn chức năng tuyến sụn mi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 229/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
07/10/2022

79754 Máy điều trị làm trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230824/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

79755 Máy điều trị làm trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230824/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

79756 Máy điều trị làm trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230824/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

79757 Máy điều trị laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEKONG SÀI GÒN 01/VBPL/MKSG Còn hiệu lực
18/01/2023

79758 Máy điều trị laser TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 13/04/2023/PCBPL-VIETHA Còn hiệu lực
13/04/2023

79759 MÁY ĐIỀU TRỊ LASER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 01 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023

79760 Máy điều trị Laser TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 08 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023