STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79761 Ruột kẹp kim, 5 x 330 mm, loại tự xếp thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL31/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

79762 Ruột kẹp phẫu thuật, 5x330 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL14/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

79763 Ruột kẹp, 5 x330 mm Johann hàm mở một bên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL23/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

79764 Ruột kìm bóc tách lưỡng cực, 5x330mm, loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL13/18 - OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

79765 Rút đinh (Pin extractor) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 52/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
09/07/2021

79766 Safety Syringe for Single Use - Ống tiêm an toàn sử dụng 1 lần TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
05/01/2022

79767 SAKURA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-20/170000104/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Còn hiệu lực
01/04/2021

79768 Saliva DNA Sample Collection kit TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2406/MERAT-2020 Công ty TNHH Insmart Còn hiệu lực
01/07/2020

79769 Salmonella paratyphi A-H 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79770 Salmonella paratyphi A-O 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79771 Salmonella paratyphi B-H 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79772 Salmonella paratyphi B-O 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79773 Salmonella paratyphi C-H 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79774 Salmonella paratyphi C-O 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79775 Salmonella Positive Control 1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79776 Salmonella typhi H 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79777 Salmonella typhi O 5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

79778 Sảm phẩm nước muối biển VROSIM TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 08.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
04/12/2019

79779 Sample cup 4 ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 050/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/02/2020

79780 Sản phẩm cố định băng gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 348/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021