STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79761 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 54121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC Còn hiệu lực
05/08/2021

79762 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6221/210000003/PCBPL-BYT TRẦN HÙNG Còn hiệu lực
09/08/2021

79763 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 09-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
05/08/2021

79764 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1419/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HILAP Còn hiệu lực
06/08/2021

79765 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3112021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
06/08/2021

79766 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6121/210000003/PCBPL-BYT VÕ PHONG PHÚ Còn hiệu lực
09/08/2021

79767 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

79768 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 47421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
07/08/2021

79769 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC Còn hiệu lực
08/08/2021

79770 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/08/2021

79771 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 49921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/08/2021

79772 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NHÂN Còn hiệu lực
08/08/2021

79773 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
08/08/2021

79774 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Còn hiệu lực
09/08/2021

79775 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79776 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Giant Pea Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

79777 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79778 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1286/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
09/08/2021

79779 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Hệ thống Oxy dòng cao và phụ kiện Còn hiệu lực
10/08/2021

79780 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1459/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/08/2021