STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79781 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1290/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Còn hiệu lực
19/10/2020

79782 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0542PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Cty TNHH Thiết bị y tế Yuwell Hà Nội Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2020

79783 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

79784 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
25/05/2021

79785 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0714PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
15/07/2021

79786 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1141/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

79787 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

79788 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021270/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/07/2021

79789 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH THECOINDESK Còn hiệu lực
23/07/2021

79790 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2642021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH THECOINDESK Còn hiệu lực
23/07/2021

79791 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
23/07/2021

79792 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0076/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

79793 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0077/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
23/07/2021

79794 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIA HUY Còn hiệu lực
23/07/2021

79795 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIA HUY Còn hiệu lực
23/07/2021

79796 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 018/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
23/07/2021

79797 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
26/07/2021

79798 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3930 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
26/07/2021

79799 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/07/2021

79800 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 10PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
28/07/2021