STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79781 Sản phẩm bảo vệ tia X (Áo chì, váy chì, tạp dề chì, cổ chì, tấm chì bảo vệ bộ phận sinh dục, găng tay chì, kính chì bảo vệ mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 158-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ KHKT TRANSMED Còn hiệu lực
22/07/2019

79782 Sản phẩm bôi ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 582/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021

79783 Sản phẩm bôi trơn âm đạo và hỗ trợ thụ thai - Conceive Plus 8X4G Application TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 022-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Ánh Sáng Châu Á Còn hiệu lực
05/02/2020

79784 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 795/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/11/2019

79785 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1962/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
04/01/2021

79786 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210570-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

79787 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210571-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

79788 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210577-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

79789 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Còn hiệu lực
17/09/2019

79790 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật (Singclean) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2050/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
25/01/2021

79791 Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi AB RUMAT TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 56.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019

79792 Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi AB RUMAT baby TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 56.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019

79793 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 473/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHAN THỊ Còn hiệu lực
21/07/2021

79794 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 549/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ Còn hiệu lực
04/08/2021

79795 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1001/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

79796 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 06/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
17/11/2022

79797 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 01/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

79798 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 02/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

79799 Sản phẩm dùng ngoài Bà Liên TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH SƠN 01:2022/PLTS Còn hiệu lực
09/02/2022

79800 Sản phẩm dùng ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 583/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021