STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79801 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/08/2021

79802 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 49921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
08/08/2021

79803 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NHÂN Còn hiệu lực
08/08/2021

79804 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
08/08/2021

79805 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Còn hiệu lực
09/08/2021

79806 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79807 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Giant Pea Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

79808 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79809 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1286/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
09/08/2021

79810 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Hệ thống Oxy dòng cao và phụ kiện Còn hiệu lực
10/08/2021

79811 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1459/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/08/2021

79812 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
10/08/2021

79813 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210634-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
10/08/2021

79814 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0225/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

79815 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0226/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
11/08/2021

79816 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1455/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
11/08/2021

79817 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1289/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
11/08/2021

79818 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 60621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Q Còn hiệu lực
11/08/2021

79819 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
11/08/2021

79820 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 306.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM GIA NGUYỄN Còn hiệu lực
11/08/2021