STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79801 Sheath bộ nong thận TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 113/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

79802 Sheath nong niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

79803 SHISAF ( Dung dịch xịt mũi, xoang ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh Còn hiệu lực
15/05/2020

79804 Siêu âm Doppler TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1924 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

79805 Silicoats TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 259-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PEARL DENT Còn hiệu lực
17/07/2019

79806 Silicol gel TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 022022/PL Còn hiệu lực
06/12/2022

79807 Silicon cấy ghép mặt SOFTXiL TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018819 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
11/12/2019

79808 Silicon gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

79809 Silicon Gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG GRT/PL/TTBYT/03 Còn hiệu lực
21/03/2022

79810 Silicon lấy mẫu núm tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270917 Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
13/08/2019

79811 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79812 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79813 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79814 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79815 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79816 Silicon treo mí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2342/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

79817 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191548 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/03/2020

79818 Silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200395 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
17/07/2020

79819 Silicone Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210871/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

79820 Silicone Prosthetic glove (Long)/ Găng tay silicon (dài) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-003/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022