STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79841 sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0210UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
17/06/2021

79842 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 199/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
07/07/2021

79843 Sinh Hiển Vi Khám Mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 138/PLA/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Y Tế ANH HUY Còn hiệu lực
12/07/2021

79844 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1057/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Anh Huy Còn hiệu lực
08/11/2021

79845 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 223/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
07/01/2022

79846 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 210222LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

79847 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 080222BL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

79848 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 200422UK/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

79849 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-3-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

79850 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IME 10-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

79851 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 250822LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

79852 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 251822LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/09/2022

79853 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 85/PL-AN/22 Còn hiệu lực
26/10/2022

79854 Sinh hiển vi khám mắt có camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018440 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
26/06/2019

79855 Sinh hiển vi khám mắt ( đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 03/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/06/2019

79856 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 098/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

79857 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-007-SKMed Còn hiệu lực
22/11/2022

79858 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

79859 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 21/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

79860 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019