STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79841 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 040-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

79842 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 18031MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
25/03/2020

79843 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0207 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/05/2020

79844 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0208 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/05/2020

79845 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 205/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
04/05/2020

79846 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 214/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CT TECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/05/2020

79847 Máy tạo Oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0506/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/06/2020

79848 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

79849 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 037-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
09/07/2020

79850 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1207/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN Còn hiệu lực
29/09/2020

79851 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1290/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Còn hiệu lực
19/10/2020

79852 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0542PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Cty TNHH Thiết bị y tế Yuwell Hà Nội Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2020

79853 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

79854 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
25/05/2021

79855 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0714PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
15/07/2021

79856 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1141/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

79857 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

79858 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021270/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/07/2021

79859 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH THECOINDESK Còn hiệu lực
23/07/2021

79860 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2642021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH THECOINDESK Còn hiệu lực
23/07/2021