STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79861 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 23122022/PL-HDG Còn hiệu lực
01/02/2023

79862 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 0606/MEDICON-BPL Còn hiệu lực
06/06/2024

79863 Máy rửa dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 0606//PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2024

79864 Máy rửa dụng cụ (Washer Disinfector) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018070 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
20/12/2019

79865 Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2802MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
28/06/2019

79866 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
18/12/2019

79867 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 017/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

79868 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 026/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

79869 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/01/2021/170000002/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
12/01/2021

79870 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

79871 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

79872 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 17/03/2022/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2022

79873 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

79874 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0111/DUONGGIA/BPL Đã thu hồi
03/03/2023

79875 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN 01/2023/BPLBYT Còn hiệu lực
26/05/2023

79876 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 313/2023/KQPL-CV Còn hiệu lực
12/06/2023

79877 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 1111/DUONGGIA-VBPL Còn hiệu lực
07/08/2023

79878 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm (khử trùng bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1804/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
06/10/2019

79879 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm (khử trùng bằng sóng siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/ColUS Còn hiệu lực
19/05/2023

79880 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm Dentsonic gồm: - Máy chính - Khay đựng dụng cụ - Ống dẫn nước, dung dịch - Dây nguồn điện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1776/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
02/09/2019