STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79881 Máy quét hình ảnh 3D TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1385 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
15/04/2021

79882 Máy quét hình ảnh ống tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 02-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

79883 Máy quét hình ảnh ống tai/ Otoscan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 804/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Access-2- Healthcare Vietnam Còn hiệu lực
06/07/2021

79884 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0262021ST-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
20/07/2021

79885 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0642021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
22/11/2021

79886 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 09112022-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

79887 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 02032023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

79888 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa (Intraoral Scanner) TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 01022024-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

79889 Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa (Intraoral Scanner) Đầu quét Chân đế Dây cáp Bộ nguồn Phần mềm 3D TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 042-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
12/01/2021

79890 Máy quét hình ảnh răng kỹ thuật số dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T 01.2023/PL-T&T Còn hiệu lực
01/02/2023

79891 Máy quét hình ảnh trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 130-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
04/06/2020

79892 Máy quét lam kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 433/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Biocare Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2021

79893 Máy quét lấy dấu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/130622/AMV Còn hiệu lực
20/06/2022

79894 Máy quét lấy dấu răng nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220730/PL-IV-VIVASCAN Còn hiệu lực
26/12/2023

79895 Máy Quét Lấy Dấu Răng Trong Miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 128/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Còn hiệu lực
22/02/2021

79896 Máy quét mã vạch cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

79897 Máy quét Microarray (Microarray Scanner) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210369 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT Còn hiệu lực
10/06/2021

79898 Máy quét nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ XIAO HÙNG VIỆT NAM 01/2024/XH-TTBYT Còn hiệu lực
04/06/2024

79899 Máy quét nha khoa 3 chiều dùng để lấy dấu răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
27/12/2021

79900 Máy quét phim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 261/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021