STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79881 Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

79882 Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

79883 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 20-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2021

79884 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-96/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/11/2019

79885 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-96/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/11/2019

79886 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-96/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/11/2019

79887 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

79888 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 31/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

79889 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 29/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

79890 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

79891 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 51/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

79892 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 97/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

79893 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 98/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

79894 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 13/2022/TL-PL Còn hiệu lực
28/09/2022

79895 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/11/2022

79896 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 228/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/11/2022

79897 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231010-01/BPL-MBD Còn hiệu lực
16/10/2023

79898 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
21/09/2020

79899 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 14/2022/TL-PL Còn hiệu lực
17/11/2022

79900 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019