STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79921 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

79922 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

79923 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 166/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

79924 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 253/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

79925 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

79926 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

79927 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

79928 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0478/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

79929 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

79930 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 44/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

79931 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K3EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 45/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

79932 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191382 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

79933 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191384 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

79934 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 49/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

79935 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu và phân tách máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 50/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

79936 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

79937 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

79938 Ống lấy máu chân không dùng trong xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 47/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

79939 Ống lấy máu chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

79940 Ống lấy máu chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022