STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79921 Máy tạo oxy kèm phụ kiện bao gồm + Ống chia nhánh chữ T kèm dây oxy (chiều dài 3cm) + Tai đeo đầu oxy (chiều dài 40cm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
03/09/2021

79922 Máy tạo Oxy kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

79923 Máy tạo Oxy khí trời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1430/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

79924 Máy tạo oxy MEDRIS TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 443.21/180000026/PCBPL-BYT BÙI HỮU TRẦN HÙNG Còn hiệu lực
13/09/2021

79925 Máy tạo oxy Mini 5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3480 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
26/01/2021

79926 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 272.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDITRINITY Còn hiệu lực
06/08/2021

79927 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 273.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
06/08/2021

79928 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 366.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
23/08/2021

79929 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 377.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
28/08/2021

79930 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 387.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
01/09/2021

79931 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 09-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
05/08/2021

79932 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 10-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022

79933 Máy tạo oxy SANTAFELL TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 413.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
31/08/2021

79934 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 355.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
18/08/2021

79935 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 328.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 559 Còn hiệu lực
21/08/2021

79936 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 410.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
28/08/2021

79937 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 935/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
16/07/2021

79938 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
24/07/2021

79939 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1309/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM - SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

79940 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
03/08/2021