STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79941 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 153-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

79942 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1523/GVN/PL Còn hiệu lực
09/11/2023

79943 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1623/GVN/PL Còn hiệu lực
09/11/2023

79944 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1723/GVN/PL Còn hiệu lực
09/11/2023

79945 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 0812/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
08/12/2023

79946 Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 655/2022/KQPL-CV Còn hiệu lực
03/01/2023

79947 Máy rửa khử khuẩn xe đẩy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0025PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

79948 Máy rửa khử khuẩn xe đẩy và các dụng cụ kích thước lớn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 41/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
14/04/2021

79949 Máy rửa khử trùng dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 790/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
30/07/2020

79950 Máy rửa khử trùng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA BÌNH 11072023-01/AGB/PL Còn hiệu lực
11/07/2023

79951 Máy rửa khử trùng y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2410/2023/PCBPL/TBYTNKVN Đã thu hồi
24/10/2023

79952 Máy rửa màng (quả) lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ TVM-RM-04082022 Còn hiệu lực
04/08/2022

79953 Máy rửa màng (quả) lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM KHKTVN-RMPHANLOAI2022 Đã thu hồi
16/08/2022

79954 Máy rửa màng (quả) lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ TVM-RM-04012023 Đã thu hồi
04/01/2023

79955 Máy rửa màng lọc thận TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 166-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT NHẤT AN SINH Còn hiệu lực
24/07/2019

79956 Máy rửa màng lọc thận TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 256-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT NHẤT AN SINH Còn hiệu lực
24/07/2019

79957 Máy rửa màng lọc thận TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 144-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FORTUNE Còn hiệu lực
28/06/2019

79958 Máy rửa màng lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH 355/23-NAS/PCBPL -BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

79959 Máy rửa màng lọc thận (loại 1 quả) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 69/2022/CV-AN Còn hiệu lực
08/08/2022

79960 Máy rửa màng lọc thận (loại 2 quả) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 69/2022/CV-AN Còn hiệu lực
08/08/2022