STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79941 Máy đo Bilirubin qua da (Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020262/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
13/04/2021

79942 Máy đo bước sóng khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 08/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

79943 Máy đo các chỉ số sức khoẻ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL01-25082023/MDE Còn hiệu lực
05/09/2023

79944 Máy đo cặn lắng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

79945 Máy đo chỉ số ABI không dây MESI mTABLET và phụ kiện đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6022021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

79946 Máy đo chỉ số huyết áp động mạch cánh tay và cổ chân (bộ theo dõi tĩnh mạch) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018601 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
24/10/2019

79947 Máy đo chỉ số oxi bão hòa ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

79948 Máy đo chỉ số oxi bão hòa ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

79949 Máy đo chỉ số oxi bão hòa trẻ em TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

79950 Máy đo chỉ số oxi cầm tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 46.19/180000026/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
16/12/2019

79951 Máy đo chỉ số sinh tồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 50 Còn hiệu lực
06/06/2023

79952 Máy đo chỉ số vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 334-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
11/09/2019

79953 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 08120817 Công Ty TNHH Thiết bị Y tế MENDENT (MEDENT CO., LTD.) Còn hiệu lực
07/08/2019

79954 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1778/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

79955 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1631 Công ty TNHH Phúc Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
29/12/2019

79956 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
03/08/2021

79957 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 59321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
05/09/2021

79958 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0772PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
28/10/2021

79959 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Nha Khoa 3S Còn hiệu lực
29/12/2021

79960 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 102022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
18/03/2022