STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80041 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động, và phụ kiện, vật tư tiêu hao, phần mềm nâng cấp theo danh mục hàng hóa trong phụ lục đính kèm. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35-1.PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

80042 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-018/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

80043 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200054 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
19/05/2020

80044 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-013/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
18/08/2020

80045 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-017/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đã thu hồi
01/09/2021

80046 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng gây viêm đường âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191231 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/10/2020

80047 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 148/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

80048 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 149/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

80049 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

80050 Máy định danh, làm kháng sinh đồ và hóa chất, vật tư TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1358/2020/180000028/ PCBPL-BYT 304 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
03/09/2020

80051 Máy định danh, làm kháng sinh đồ và hóa chất, vật tư TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1358 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DEKA Còn hiệu lực
03/09/2020

80052 Máy định danh, máy đo độ đục và thuốc thử kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 11/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/11/2019

80053 Máy định lượng dịch phổi không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Còn hiệu lực
20/10/2020

80054 Máy định nhóm máu tự động TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2211-PL-BB-001-D Còn hiệu lực
16/11/2022

80055 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200728 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
26/11/2020

80056 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210451-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/07/2021

80057 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181755 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
07/07/2021

80058 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 03-22/KQPLYT-ND Còn hiệu lực
07/10/2022

80059 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0004023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
13/06/2023

80060 Máy định vị chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230007D3 Còn hiệu lực
11/07/2023