STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80081 Máy Sequencing NGS BES 4000 (CapitalBio TM BioelectronSeq 4000 Sequencer) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019349/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN Còn hiệu lực
26/08/2019

80082 Máy Shiny TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 153-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương Còn hiệu lực
02/10/2019

80083 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 47/PL-VQ Còn hiệu lực
26/04/2024

80084 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 048-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH Còn hiệu lực
14/06/2019

80085 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018330/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
21/06/2019

80086 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 473 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

80087 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 237-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kim An Thành Còn hiệu lực
10/07/2019

80088 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 42/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

80089 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
19/07/2019

80090 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
19/07/2019

80091 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1744/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/08/2019

80092 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 151-01/SHV-RC-2019 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/12/2019

80093 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 115-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80094 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 42/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
01/07/2020

80095 MÁY SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 748/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
22/07/2020

80096 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN Số: 2046/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
13/09/2020

80097 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1179/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
29/09/2020

80098 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1924/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

80099 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 444/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Còn hiệu lực
31/03/2021

80100 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181667 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMC Còn hiệu lực
04/05/2021