STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80101 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY 062/06/2022/MUE/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2022

80102 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 140723/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

80103 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190775 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
05/09/2019

80104 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 90/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

80105 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/MDC-ATOS Còn hiệu lực
28/08/2023

80106 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 790/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
30/07/2020

80107 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1396/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
14/09/2020

80108 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-47/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

80109 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PVM-05/PL Còn hiệu lực
23/05/2022

80110 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 2808/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

80111 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế (Washer Disinfector) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1544/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
14/10/2020

80112 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1843/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
03/11/2019

80113 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1849/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
06/11/2019

80114 Máy rửa khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LM008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTECK Còn hiệu lực
19/12/2019

80115 Máy rửa khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LM004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTECK Còn hiệu lực
19/12/2019

80116 Máy rửa khử khuẩn ống nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58d/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

80117 Máy rửa khử khuẩn ống nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58d/2022/CV-VQ Đã thu hồi
12/07/2022

80118 Máy rửa khử khuẩn ống nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 60/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023

80119 Máy rửa khử khuẩn ống soi mềm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2023.09/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

80120 Máy rửa khử khuẩn Sakura DEKO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1763/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020