STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80141 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/11/2020

80142 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 496/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/11/2020

80143 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
09/11/2020

80144 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 327 /170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
11/11/2020

80145 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 279 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và Khoa học Còn hiệu lực
13/11/2020

80146 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 279A /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và Khoa học Còn hiệu lực
13/11/2020

80147 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 604 /170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
13/11/2020

80148 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216 /170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Đã thu hồi
13/11/2020

80149 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 497 /170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
13/11/2020

80150 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 498/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
13/11/2020

80151 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 278 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và công nghiệp Còn hiệu lực
18/11/2020

80152 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 278A /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và công nghiệp Còn hiệu lực
18/11/2020

80153 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 445 /170000035/PCBL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

80154 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 54/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
26/11/2020

80155 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 245/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
30/11/2020

80156 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 184/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
02/12/2020

80157 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 635/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Khoa Còn hiệu lực
07/12/2020

80158 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 127/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Đã thu hồi
08/12/2020

80159 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 127/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
08/12/2020

80160 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 323/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2020