STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80141 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 16122022/ALLOMED Còn hiệu lực
17/12/2022

80142 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 16122022/ALLOMED Còn hiệu lực
17/12/2022

80143 Phụ kiện: Bóng nước silicon TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/04/2021

80144 Phụ kiện: Chân đế cho đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10054021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Ngọc Còn hiệu lực
06/01/2022

80145 Phụ kiện: Chổi lấy mẫu tế bào âm đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/225-1 Còn hiệu lực
16/06/2022

80146 Phụ kiện: Filter lọc dùng cho máy xử lý tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/225-1 Còn hiệu lực
16/06/2022

80147 Phụ kiện: Loa soi tai dùng 1 lần dùng cho bộ KIT máy theo dõi sức khỏe, soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 9220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC Còn hiệu lực
26/11/2020

80148 Phụ kiện: Miếng xốp dán điện cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 02/2022/170000123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

80149 Phụ kiện: Nắp Nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
17/02/2021

80150 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

80151 Phụ kiện: nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

80152 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 3005/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
02/06/2022

80153 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0306CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/06/2022

80154 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 0706/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
07/06/2022

80155 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 08082022/ALLOMED Còn hiệu lực
08/08/2022

80156 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 272022/ALLOMED Đã thu hồi
27/02/2023

80157 Phụ kiện: Nắp nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IVC 02032023/IVC Còn hiệu lực
04/03/2023

80158 Phụ kiện: Nắp nhựa ( Pullring Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
24/12/2021

80159 Phụ kiện: Ống nhựa kết nối với pin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED 1105/2022/ALLOMED Còn hiệu lực
12/05/2022

80160 Phụ kiện: Ống nhựa/ van nhựa kết nối với pin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
03/01/2022