STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80141 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 416-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

80142 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 855/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
24/07/2021

80143 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

80144 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

80145 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1353/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

80146 Máy tạo oxy kèm phụ kiện bao gồm + Ống chia nhánh chữ T kèm dây oxy (chiều dài 3cm) + Tai đeo đầu oxy (chiều dài 40cm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
03/09/2021

80147 Máy tạo Oxy kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

80148 Máy tạo Oxy khí trời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1430/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

80149 Máy tạo oxy MEDRIS TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 443.21/180000026/PCBPL-BYT BÙI HỮU TRẦN HÙNG Còn hiệu lực
13/09/2021

80150 Máy tạo oxy Mini 5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3480 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
26/01/2021

80151 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 272.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDITRINITY Còn hiệu lực
06/08/2021

80152 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 273.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
06/08/2021

80153 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 366.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
23/08/2021

80154 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 377.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
28/08/2021

80155 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 387.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
01/09/2021

80156 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 09-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
05/08/2021

80157 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 10-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022

80158 Máy tạo oxy SANTAFELL TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 413.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
31/08/2021

80159 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 355.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
18/08/2021

80160 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 328.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 559 Còn hiệu lực
21/08/2021