STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80161 Máy siêu âm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018838 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80162 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018860 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
30/12/2019

80163 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1764/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
08/12/2021

80164 Máy siêu âm chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181363 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
24/11/2020

80165 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80166 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE BPL-26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80167 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE BPL số: 26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80168 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE BPL: 26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80169 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 09052022/BPL-DD Còn hiệu lực
05/09/2022

80170 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 18102022/BPL-BLW Còn hiệu lực
18/10/2022

80171 Máy siêu âm và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 20b/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

80172 Máy siêu âm (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y VŨ 04/2023/YV-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

80173 Máy siêu âm Acuson S2000 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021

80174 Máy siêu âm B/W, máy siêu âm doppler màu 2D/3D/4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020102/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Còn hiệu lực
15/12/2021

80175 Máy siêu âm bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 04/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

80176 Máy siêu âm cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 001 - 2023/AV Còn hiệu lực
23/02/2023

80177 Máy siêu âm cầm tay (đầu dò) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM 10112022/PL/PN Còn hiệu lực
10/11/2022

80178 MÁY SIÊU ÂM CẦM TAY CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0017/THUYAN Còn hiệu lực
21/04/2022

80179 Máy siêu âm cầm tay chẩn đoán hình ảnh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOA MAI BPL150524/HOAMAI Còn hiệu lực
18/05/2024

80180 Máy siêu âm cao vôi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 985/170000074/PCBPL-BYT CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
26/12/2019