STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80161 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

80162 Máy điều trị vi sóng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181160 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
01/07/2020

80163 Máy điều trị vi sóng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181204 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
29/07/2020

80164 Máy điều trị đa năng kết hợp nhiều modules TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

80165 Máy điều trị đau nửa đầu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200197 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
17/04/2020

80166 Máy điều trị điện trường kết hợp siêu âm và điện xung ( kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3781 PL-TTDV Công ty cổ phần thiết bị Y tế Phymed Còn hiệu lực
08/06/2021

80167 Máy điều trị điện từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 2510-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
17/06/2020

80168 Máy điều trị điện từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

80169 Máy điều trị điện từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

80170 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 82-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80171 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2211/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
17/06/2019

80172 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
17/09/2020

80173 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
24/11/2021

80174 Máy điều trị địện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6552021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

80175 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1503/2022/MPEMD Còn hiệu lực
23/05/2022

80176 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Số: 01/2022/THAIHA Còn hiệu lực
12/09/2022

80177 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3010/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

80178 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

80179 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

80180 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLB Còn hiệu lực
27/04/2023