STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80161 Phụ kiện: Ống nhựa/ống nhựa kết nối với pin ( Plastic tube/ Frangible pin connect with pvc tube) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
25/10/2021

80162 Phụ kiện: Ruột huyết áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Còn hiệu lực
11/01/2022

80163 Phụ kiện: Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
09/09/2021

80164 Phụ kiện: Đầu dò 2Mhz TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
24/12/2021

80165 Phụ kiện: Đầu dò cho Máy siêu âm doppler mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 250812022/MPMED Còn hiệu lực
25/08/2022

80166 Phụ kiện:Getinge 363; Getinge 363; CASSETTE FOR 4 BELLOWS; COVER PLATE; PROTECTIVE SHELFF 2 CASSETTES TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020659B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2020

80167 Phụ kiện:Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài đầu đốt,Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều trị u xương di căn,Kim chọc dẫn hướng cho kim đốt sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 10012023/BPL-DD-1 Còn hiệu lực
10/01/2023

80168 Phụ liệu phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 560 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
07/07/2020

80169 Phụ tùng bóng bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH C.P.V Còn hiệu lực
02/07/2019

80170 Phụ tùng cho hệ thống điều phối hơi thở chủ động ELEKTA (Bộ lọc hơi thở -ABC Mouthpiece filter kit) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019597/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

80171 Phụ tùng dùng cho máy cắt đốt, phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80172 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006-1/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80173 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV019/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80174 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV034/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80175 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

80176 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022

80177 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
02/03/2023

80178 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80179 Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80180 Phụ tùng máy cắt đốt phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019