STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80181 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021344/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

80182 Ống nghiệm lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

80183 Ống nghiệm lấy máu (Non-Vacuum Blood Collection Tube) URI 5 IVD VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 236-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Đã thu hồi
09/01/2021

80184 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

80185 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-2 PL-TTDV Công Ty TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

80186 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

80187 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 01/PL- NTT Còn hiệu lực
22/08/2022

80188 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2305/CV Còn hiệu lực
25/04/2023

80189 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210949-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

80190 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220217-01.SM/BPL Còn hiệu lực
17/02/2022

80191 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BCT/DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021

80192 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BCT/ DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021

80193 Ống nghiệm lấy máu chân không glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191140 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

80194 ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0108-0922/PL-HTM Còn hiệu lực
26/09/2022

80195 Ống nghiệm lấy máu chân không vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018531 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
19/07/2019

80196 Ống nghiệm lấy máu chân không, không chứa chất chống đông (Disposable blood Collection tube plain tube vacuum) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 02/PL- NTT Còn hiệu lực
22/09/2022

80197 Ống nghiệm lấy máu mao mạch dùng cho hệ thống tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191454 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

80198 Ống nghiệm lấy máu Non-vacuum Blood Collection Tube TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 12.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

80199 Ống nghiệm lấy mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 030420- AP/180000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2022

80200 Ống nghiệm lấy mẫu xét nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3123 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
15/01/2021