STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80181 Thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200062 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2020

80182 Thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 411-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Còn hiệu lực
25/04/2020

80183 Thấu kính (Phụ kiện đồng bộ của máy tán sỏi ngoài cơ thể) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 659PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

80184 Thấu kính bằng nhựa dùng làm kính đeo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200784 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LK SKY VISION Còn hiệu lực
25/12/2020

80185 Thấu kính bằng nhựa dùng làm kính đeo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210429-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LK SKY VISION Còn hiệu lực
29/06/2021

80186 Thấu kính bằng vật liệu nhựa làm kính đeo mắt (cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHEMILENS 01/2022/CHEM-TTBYT Còn hiệu lực
08/07/2022

80187 Thấu kính camera TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

80188 Thấu kính dùng cho máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019575/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

80189 Thấu kính dùng trong dịch kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0003/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
03/03/2022

80190 Thấu kính dùng trong khám mắt và điều trị mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2022-4-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

80191 Thấu kính dùng trong khám mắt và điều trị mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IME 7-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

80192 Thấu kính dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2219-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80193 Thấu kính dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-19/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80194 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 107/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

80195 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 231/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

80196 Thấu kính, Túi Nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 659 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
24/10/2022

80197 Thảo dược trị ngứa Dạ Lan Plus TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 263-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Enlie Còn hiệu lực
07/09/2020

80198 Thảo dược trị ngứa Salpokin Gel TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 266-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Enlie Còn hiệu lực
07/09/2020

80199 THC Marijuana Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
25/06/2019

80200 THC One Step Marijuana Test Device (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019