STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80181 Máy Tập Thụ Động Khớp Gối Và Hông Tại Giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 54/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/02/2021

80182 Máy tập thụ động khớp khuỷu tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80183 Máy tập thụ động khớp vai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80184 Máy tập thụ động khớp vai và khuỷu tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80185 Máy tập toàn thân ( Hệ thống tập đa năng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0119CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
06/11/2019

80186 Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 49 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

80187 Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 48 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

80188 Máy tập vận động chi dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61.1 Còn hiệu lực
18/01/2024

80189 Máy tập vận động chị dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61 Đã thu hồi
15/01/2024

80190 Máy tập vận động khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 19-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
14/08/2023

80191 Máy tập vận động thụ động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL48 Còn hiệu lực
16/05/2022

80192 Máy tập vận động thụ động CPM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH BTL Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2019

80193 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH HM1760/170000065/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
11/06/2019

80194 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH HM1760/170000065/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
11/06/2019

80195 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

80196 Máy tập đi bộ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED REHARUNNER02PCHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023

80197 Máy tập đi bộ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED REHARUNNER02PCHDM Đã thu hồi
28/03/2023

80198 Máy tập đi bộ phục hồi chức năng có đai nâng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED REHARUNNER02PC2 Còn hiệu lực
20/07/2023

80199 Máy tập đi bộ phục hồi chức năng có đai nâng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED REHARUNNER02PC Đã thu hồi
23/11/2022

80200 Máy tập đi PHCN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 020/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
10/09/2021