STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80221 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 387.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
01/09/2021

80222 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 09-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
05/08/2021

80223 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 10-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022

80224 Máy tạo oxy SANTAFELL TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 413.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
31/08/2021

80225 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 355.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
18/08/2021

80226 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 328.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 559 Còn hiệu lực
21/08/2021

80227 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 410.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
28/08/2021

80228 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 935/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
16/07/2021

80229 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
24/07/2021

80230 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1309/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM - SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80231 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
03/08/2021

80232 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH Còn hiệu lực
03/08/2021

80233 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1175/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
04/08/2021

80234 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1349/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80235 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1281/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80236 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2021

80237 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1415/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
06/08/2021

80238 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
07/08/2021

80239 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
07/08/2021

80240 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 59221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
07/08/2021