STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80241 Máy đo áp lực mạch máu có hình ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181358 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/11/2020

80242 Máy đo áp lực máu động mạch vành và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019526/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2023

80243 Máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

80244 Máy đo áp lực niệu động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 66-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
04/07/2019

80245 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 03.2022PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
29/10/2022

80246 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 19.23CVPL.CAM Còn hiệu lực
21/02/2023

80247 Máy đo áp lực nội sọ (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018984 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/03/2020

80248 Máy đo áp lực nội sọ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 665/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
14/01/2021

80249 Máy đo áp lực nội sọ đa thống số và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

80250 Máy đo áp lực thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH 2023-002/VII/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2023

80251 Máy đo Áp lực thực quản Kèm vật tư, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018573 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

80252 Máy đo áp lực vòm bàn chân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181373 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

80253 Máy đo áp lực động mạch vành và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

80254 Máy đo áp lực động mạch vành và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 218-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2021

80255 Máy đo áp suất âm thanh ở tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 04-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

80256 Máy đo áp suất thẩm thấu (Thẩm thấu kế dung dịch) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 13/01032023/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
01/03/2023

80257 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

80258 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80259 Máy đo bản đồ giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

80260 Máy đo bản đồ giác mạc (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018429 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019