STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80241 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6392021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Còn hiệu lực
31/12/2021

80242 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/01/2022

80243 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-01/2022 Đã thu hồi
27/01/2022

80244 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-02/2022 Đã thu hồi
27/01/2022

80245 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

80246 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

80247 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ NTH 02PL-NTH Còn hiệu lực
13/04/2022

80248 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-01/2022 Đã thu hồi
20/04/2022

80249 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MED GYN VINA 01/2022/PL_MEDGYNVINA Còn hiệu lực
25/04/2022

80250 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2429A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

80251 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 04/PL/VL Đã thu hồi
20/07/2022

80252 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06322/PL-ACT Còn hiệu lực
01/08/2022

80253 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-01/2022 Còn hiệu lực
15/08/2022

80254 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 06/PL/VL Còn hiệu lực
17/08/2022

80255 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 116/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80256 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 04/PL/VL Còn hiệu lực
26/10/2022

80257 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0006/PLB Còn hiệu lực
04/04/2023

80258 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

80259 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

80260 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023