STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80261 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 248/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Đã thu hồi
11/10/2021

80262 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2248/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
11/10/2021

80263 Máy đo huyết áp sóng xung tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BHL VIỆT NAM 01-22/CBPLTTBYT-BHL Còn hiệu lực
13/10/2022

80264 Máy đo huyết áp sóng xung tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BHL VIỆT NAM 01-22/CBPLTTBYT.BHL Còn hiệu lực
13/10/2022

80265 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018547 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
23/10/2019

80266 Máy đo huyết áp + ống nghe.Hiệu Medally TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 102-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
08/07/2019

80267 Máy đo huyết áp - Blood Pressure Meter (Arm Type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CS001/170000073/ PCBPL-BYT (cty CS Innovation) CÔNG TY TNHH CS INNOVATION Còn hiệu lực
23/12/2019

80268 Máy đo huyết áp 24 giờ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 65/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Đã thu hồi
18/06/2019

80269 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

80270 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80271 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80272 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80273 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80274 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 095-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế MAI Còn hiệu lực
09/10/2020

80275 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

80276 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 475/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
14/01/2022

80277 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN 01/2022/TT-PLTTBYT Còn hiệu lực
19/08/2022

80278 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HEM-7121J Còn hiệu lực
08/11/2023

80279 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQUAFIN 01/2023/AQUAFIN-PLTTBYT Còn hiệu lực
08/04/2023

80280 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023