STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80261 Thiết bị nén khí dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

80262 Thiết bị Ngăn ngừa Chứng Huyết Khối Tĩnh Mạch Sâu (DVT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2399/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED Còn hiệu lực
20/12/2021

80263 Thiết bị ngăn ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và Thuyên tắc phổi (PE) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 01/2022/PL-INNOMED Còn hiệu lực
27/07/2022

80264 Thiết bị ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 16/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

80265 Thiết bị ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 11/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
01/07/2021

80266 THIẾT BỊ NGOẠI VI TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1042A/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN AST Còn hiệu lực
02/02/2020

80267 THIẾT BỊ NGOẠI VI CỦA HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-B/TM Còn hiệu lực
23/08/2022

80268 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0563PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
15/10/2020

80269 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 06/2022-VHG-JINDELL Còn hiệu lực
19/07/2022

80270 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 11/2022-VHG-JINDELL Còn hiệu lực
20/09/2022

80271 Thiết bị nhận diện khuôn mặt kèm đo nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 545.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS Còn hiệu lực
10/10/2020

80272 Thiết bị nhận tín hiệu không dây từ dây đo áp lực TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

80273 Thiết Bị Nhiệt Lạnh Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

80274 Thiết Bị Nhiệt Nóng Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

80275 Thiết bị nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080519MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
29/07/2019

80276 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 516/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

80277 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 348/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

80278 Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 464/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
08/06/2020

80279 Thiết bị nội soi Tai Mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 23/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

80280 Thiết bị nội soi tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01140618 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019