STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80301 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

80302 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-02/2022 Còn hiệu lực
14/04/2023

80303 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 01.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
25/04/2023

80304 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THIÊN LỘC 01/2023/THIENLOC-PLCBB Còn hiệu lực
23/06/2023

80305 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 12/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

80306 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 270723/PLB-YTTT Còn hiệu lực
08/08/2023

80307 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 061023/VL-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

80308 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 69/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2023

80309 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 23/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
10/04/2024

80310 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

80311 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

80312 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

80313 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 151123/VL Còn hiệu lực
12/06/2024

80314 Máy siêu âm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018838 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80315 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018860 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
30/12/2019

80316 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1764/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
08/12/2021

80317 Máy siêu âm chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181363 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
24/11/2020

80318 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80319 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE BPL-26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022

80320 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE BPL số: 26042022/PL-BLW Còn hiệu lực
26/04/2022