STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80441 Phụ kiện theo máy rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020659DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
22/12/2020

80442 Phụ kiện thiết bị y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG 09/0606/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Còn hiệu lực
02/07/2019

80443 Phụ kiện tiêu chuẩn của bơm truyền dịch giảm đau AutoMed 3400: Bộ dây nối dài bơm truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2410/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDWAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/11/2021

80444 Phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho bơm truyền dịch giảm đau: Bộ dây truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39321CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medway Việt Nam Còn hiệu lực
23/07/2021

80445 Phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho bơm truyền dịch giảm đau: Bộ kit truyền động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22621/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medway Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

80446 Phụ kiện trị liệu da liễu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2345 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
10/07/2019

80447 Phụ kiện trong hệ thống khí y tế, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 08042022/PL-Ổ khí Còn hiệu lực
20/04/2022

80448 Phụ kiện truyền máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 161 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/03/2020

80449 Phụ kiện và tiêu hao đì kèm dùng trong thủ thuật đặt máy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 025KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

80450 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
02/01/2020

80451 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Quy tắc 7 Còn hiệu lực
13/02/2020

80452 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
18/02/2020

80453 Phụ kiện và vật tư tiêu hao máy tạo nhịp đặt trong cơ thể, máy phá rung tim-sốc tim đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0031/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

80454 Phụ kiện và vật tư tiêu hao máy tạo nhịp đặt trong cơ thể, máy phá rung tim-sốc tim đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0031/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
18/10/2019

80455 Phụ kiện vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1079 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/02/2023

80456 Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2176/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

80457 Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2230/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

80458 Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy PrisMax TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2062/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

80459 Phụ kiện y tế dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2933 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NTI VINA Còn hiệu lực
11/09/2019

80460 Phụ kiện đầu lấy vôi (cao) răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 172/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019