STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80441 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80442 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80443 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80444 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80445 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80446 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80447 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80448 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

80449 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 14/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

80450 máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRIVINA 28823/TVN/PL Còn hiệu lực
28/08/2023

80451 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 0509/AB-TRISMED Còn hiệu lực
05/09/2023

80452 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

80453 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

80454 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 54/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/09/2023

80455 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

80456 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 230002669/PCBB-HN Còn hiệu lực
18/10/2023

80457 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/STERNMED-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/04/2024

80458 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231114/MP-BPL Còn hiệu lực
14/11/2023

80459 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 23/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
14/11/2023

80460 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20231129/CBPL-BM Còn hiệu lực
29/11/2023