STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80461 Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 231117/HA/DC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/06/2019

80462 Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI IRA-3880/170000095/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

80463 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 119-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80464 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 119-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80465 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 03NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

80466 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 10NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/11/2021

80467 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2124/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
30/11/2021

80468 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2124/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
30/11/2021

80469 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002722/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

80470 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 15/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

80471 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 16/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

80472 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/07/2019

80473 Máy theo dõi bệnh nhân và các phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2442/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ Còn hiệu lực
27/11/2021

80474 Máy theo dõi bệnh nhân và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210743-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
05/01/2022

80475 Máy theo dõi bệnh nhân và dụng cụ phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1311/MERAT-2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
16/11/2019

80476 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 151/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80477 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 629-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/07/2019

80478 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 628-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
08/07/2019

80479 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 46/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

80480 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 39/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DEL TECH Còn hiệu lực
15/07/2019