STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80461 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019522/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG Còn hiệu lực
31/08/2020

80462 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181698 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG Còn hiệu lực
31/08/2020

80463 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200483 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2020

80464 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
10/06/2021

80465 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/06/2021

80466 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/216 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

80467 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/203 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

80468 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Còn hiệu lực
11/09/2021

80469 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1528/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM – VIMEDIMEX VN Còn hiệu lực
11/09/2021

80470 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 061222-3/BAINMEDICAL Còn hiệu lực
29/12/2022

80471 Quả lọc máu dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
01/07/2020

80472 Quả lọc máu (Quả lọc thận nhân tạo)- Synthetic Hemodialyzer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAM 03/2203/METRAT-2021 Còn hiệu lực
01/07/2022

80473 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/05/2021

80474 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2021

80475 Quả lọc máu có hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 416/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

80476 Quả lọc máu có hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 416/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

80477 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 49/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
29/10/2021

80478 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20/200000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2022

80479 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 19/200000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2022

80480 Quả lọc máu dùng cho liệu pháp thay thế thận liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1008/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/09/2021