STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80481 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018425 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/08/2019

80482 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 144/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
28/10/2019

80483 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 139A/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
27/11/2019

80484 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

80485 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

80486 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2302A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Còn hiệu lực
31/12/2021

80487 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

80488 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 020122RC/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

80489 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80490 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

80491 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021KL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/01/2022

80492 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 102/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
08/12/2020

80493 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0716PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Còn hiệu lực
22/07/2021

80494 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 18-TA/IC/170000038/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
18/12/2019

80495 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2015-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/08/2021

80496 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 29IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

80497 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 26/200000006/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2023

80498 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 67/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

80499 Máy đo nhãn áp và bề dày giác mạc không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 011/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
30/03/2023

80500 Máy đo nhãn áp và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 226/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022