STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80481 Máy siêu âm kết hợp điện xung dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

80482 Máy siêu âm kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 20/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

80483 Máy siêu âm kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 20/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

80484 Máy siêu âm lạnh hai đầu phát TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 02/2023 Còn hiệu lực
13/02/2023

80485 Máy siêu âm lòng mạch kết hợp tính năng đo áp lực trong thành mạch máu. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-75/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

80486 Máy siêu âm mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 378/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80487 Máy siêu âm mạch máu, đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0523/DMED/BPL Đã thu hồi
13/04/2023

80488 Máy siêu âm mạch máu, đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0923/DMED/BPL Còn hiệu lực
04/05/2023

80489 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 95/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

80490 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI002/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2019

80491 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

80492 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 250921ECS/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
28/10/2021

80493 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021ACT/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
03/11/2021

80494 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 070122ACT/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

80495 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2203-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
19/04/2022

80496 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 020522SW/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2022

80497 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

80498 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

80499 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

80500 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022