STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80501 Máy Vật Lý Trị Liệu Bằng Siêu Âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1722/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Còn hiệu lực
13/11/2020

80502 Máy vật lý trị liệu bằng tia sáng hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

80503 Máy vật lý trị liệu bằng từ trường sóng plasma Diacom-Plazmotronic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

80504 Máy vật lý trị liệu ED TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 465.21/180000026/PCBPL-BYT VÕ DƯƠNG MINH CHÁNH Còn hiệu lực
18/09/2021

80505 Máy vật lý trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2020

80506 Máy vật lý trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

80507 Máy vât lý trị liệu kiểm tra vi khuẩn, virus và châm cứu Lite-FREQ-Utium TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

80508 Máy vật lý trị liệu phục hồi bằng nhiệt năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

80509 Máy vật lý trị liệu phục hồi bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

80510 Máy vật lý trị liệu phục hồi chức năng Nam Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

80511 Máy vật lý trị liệu sóng ngắn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

80512 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00221/170000040/PCBPL-BYT Viện Điện Tử Còn hiệu lực
29/04/2021

80513 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00121/170000040 Viện Điện Tử Còn hiệu lực
29/04/2021

80514 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

80515 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00621/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

80516 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00521/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/09/2021

80517 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00821/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/11/2021

80518 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 800421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Đã thu hồi
10/09/2021

80519 Máy Vật lý trị liệu đa năng Goldlife TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00119 Viện Điện tử Còn hiệu lực
04/11/2019

80520 Máy vật lý trị liệu đa năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2216/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
25/10/2021