STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80501 Thiết bị cắt đốt bằng sóng tần số vô tuyến TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
09/10/2019

80502 Thiết bị cắt đốt mô bằng khí Argon, dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2019

80503 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 271/CMD/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

80504 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 133/SNI/0920 Còn hiệu lực
16/11/2022

80505 Thiết bị cấy ghép sụn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4031 PL-TTDV/170000027 Công ty TNHH DTG Medical Còn hiệu lực
07/10/2021

80506 Thiết bị cấy ghép theo dõi và ghi nhận điện tim kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

80507 Thiết bị cấy theo dõi và ghi điện tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

80508 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2564 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

80509 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Đã thu hồi
01/06/2022

80510 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Còn hiệu lực
10/06/2022

80511 Thiết bị châm kim RF vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2035/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

80512 Thiết bị châm kim RF vi điểm. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1969/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

80513 Thiết bị chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY 2022001/ZACY/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

80514 Thiết bị chăm sóc da đầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1764/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam Còn hiệu lực
02/09/2019

80515 Thiết bị chắn tia X bảo vệ cơ thể dùng trong phòng X-quang (áo giáp dát chì, găng tay dát chì, kính dát chì đeo mắt, yếm dát chì che cổ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 179-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

80516 Thiết bị chắn tia X bảo vệ cơ thể dùng trong phòng X-quang (Tạp dề chì, Áo – Váy chì, Kính chì đeo mắt, Yếm chì che cổ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
02/10/2021

80517 Thiết bị chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

80518 Thiết bị chẩn đoán bán phần trước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 090222LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

80519 Thiết bị chẩn đoán cột sống – Bản di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 01/PL_REHASO Còn hiệu lực
25/07/2022

80520 Thiết bị chẩn đoán HELICOBACTER PYLORI qua hơi thở (kèm phụ kiện và vật tư tiêu hao) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0064PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Đã thu hồi
27/02/2020