STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80521 Máy tạo nhịp tim tạm thời, dây kết nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

80522 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 191/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

80523 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

80524 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 007/2024/Rivacor 1B/VPDD Còn hiệu lực
01/02/2024

80525 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 033/2024/Intica Neo 1B/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024

80526 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

80527 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung Protecta™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

80528 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung (ICD) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 108/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

80529 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung (ICD) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 109/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

80530 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

80531 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HTL005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV H.T.L Còn hiệu lực
19/12/2019

80532 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

80533 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 107/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

80534 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

80535 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2019

80536 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2019

80537 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim (CRT) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

80538 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim Brava TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/07/2019

80539 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim Brava TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

80540 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 422/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2019